به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان:

چهارمین وبینار مشترک با همکاری شرکت فناوری بن یاخته های رویان در تاریخ یکشنبه 19 مردادماه 1399 ساعت 17 به وقت تهران برگزار گردید. این وبینار متشکل از سه سخنران، پروفسور Jaso Acker از دانشگاه آلبرتا و رئیس بانک خون و دکتر سعید آبرون مدرس دانشگاه تربیت مدرس و همچنین دکتر مسعود وثوق رئیس بخش پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان بود. بحث هایی درباره ذخیره و نگهداری سلولهای بنیادی و استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماری COVID-19

مسئولیت پنل را آقای وحید عسگری از بانک خون بندناف رویان به عهده داشتند و در پایان سوالات و نظراتی در بین سخنرانان و شرکت کنندگان رد و بدل شد. اساتیدی از دانشگاه خزر کشور آذربایجان در این برنامه حضور داشتند.

در این وبینار 130 نفر شرکت نمودند و تعداد 210 نفر از لایو اینستاگرام بازدید نمودند و پس از گذشت 24 ساعت تعداد 559 نفر از اینستاگرام بازدید داشته اند.