• تاریخ شروع دوره: ۵ تیر ۱۳۹۹
 • ساعت برگزاری: ۱۲-۹
 • ظرفیت باقیمانده : نفر
 • تعداد ثبت نام ها:۱۷۵ نفر
 • ظرفیت تکمیل شد.
 • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل
 • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
 • کمیته علمی:
  دبیر علمی: دکتر مریم مشفقی
  دبیر اجرایی: نادیا جهانگیری

سرفصل های دوره

بررسی طول سرویکس  درمانهای دارویی وجراحی وعوارض

گروه هدف

متخصصین زنان وپریناتولوژی و کارشناس مامایی

شهریه دوره

متخصصین و دارندگان مدرک دکترای تخصصی: ۷۰۰۰۰۰ ریال

کارشناس و کارشناس ارشد تمامی رشته ها ۵۰۰۰۰۰ ریال

دانشجویان: ۲۰۰۰۰۰ ریال

ظرفیت تکمیل

غیرمشمولین(افرادی که امتیاز بازآموزی سامانه آموزش مداوم پزشکی شاملشان نمی شود) 

صدور گواهی مستلزم ثبت نام در وبینار از طریق سایت معاونت آموزشی است.

مراحل دریافت گواهی:

۱- ثبت نام در سایت معاونت آموزشی

۲- دریافت لینک وبینار و حضور در طول برنامه

۳- تکمیل فرم نظرسنجی از طریق ایمیل دریافتی حاوی لینک نظر سنجی پس از اتمام برنامه

۴- دریافت گواهی

ثبت نام مشمولین(افرادی که امتیاز بازآموزی سامانه آموزش مداوم پزشکی شاملشان می شود) از طریق سایت www.ircme.ir ثبت نام نمایند.

امتیاز بازآموزی:

۳ امتیاز بازآموزی: متخصین زنان و زایمان، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

۲/۲۵ امتیاز بازآموزی: دکترای بهداشت باروری، دکترای بیولوژی تولید مثل، پزشکان عمومی

دانلود کتابچه خلاصه سخنرانیهای وبینار زایمان زودرس

سخنرانان این وبینار:

 • دکتر مریم نورزاده
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان شریعتی
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

عنوان سخنرانی:
زایمان زودرس، علائم، ریسک فاکتورها، درمان فاز حاد زایمان زودرس

 • دکتر مریم ربیعی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان آرش
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

عنوان سخنرانی:
مدیریت پارگی زودرس پرده های اطراف جنین پره ترم و ترم

 • دکتر مهسا ناعمی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان شریعتی
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

عنوان سخنرانی:
نارسایی سرویکس،  Cervical screening

 • دکتر شیده آریانا
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز پزشکی امام حسین(ع)
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

عنوان سخنرانی:
بتامتازون و زایمان زودرس

 • دکتر مریم مشفقی
 • عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویانمتخصص زنان و زایمان و پریناتولوژیست

عنوان سخنرانی:
پروژسترون و زایمان زودرس

 • دکتر نوشین اشراقی
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی

عنوان سخنرانی:
نوروپروتکشن و زایمان زودرس

 • دکتر زهرا سلیمانی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله-مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
 • دکتر فاطمه گلشاهی
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
 • دکتر اشرف السادات جمال
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
 • دکترمریم کاشانیان
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
 • دکترلاله اسلامیان
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
 • دکترصدیقه حنطوش زاده
 • متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
 • دکترپریچهر پورانصاری
 • متخصص زنان و زایمان وپریناتولوژیست