1,500,000 3,500,000 

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 9 نفر
 • تاریخ شروع دوره: 16 شهریور لغایت 18 شهریور
 • دبیر علمی: دکتر حامد دائمی
 • دبیر اجرایی: دکتر روح الله فتحی
 • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
 • گروه برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل

هجدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی

سر فصل های علمی هجدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی :

 1. Cellular Identity: Early Development and Pluripotency
 2. Stem Cell and Regenerative Medicine: Hard and Soft Tissues
 3. Stem Cell in Cancer Development and Therapy
 4. Stem Cell Niche
 5. Micro/ Nano Technologies for Stem Cell Research
 6. New Technologies for Stem Cell Research
 7. Genome Editing in Stem Cell
 8. Stem Cell and Regenerative Medicine: Road to Clinic and Industry
 9. Drug Delivery Systems
 10. Material Chemistry
 11. Regenerative Medicine
 12. Biofabrication
 13. Cancer

گروه هدف:


متخصصین:
ارولوژی، زنان و زایمان، رادیولوژی، آسیب شناسی، بیماریهای داخلی، پزشکی اجتماعی
دکترای:
ژنتیک انسانی، بیولوژی تولید مثل، ایمنی شناسی، علوم تشریح، بهداشت باروری، مامایی دکترای حرفه ایی علوم آزمایشگاهی، داروسازی بالینی، اپیدمیولوژی

پزشک عمومی، دامپزشکی
کارشناس و کارشناس ارشد: علوم آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، ژنتیک، مشاوره در مامایی، ، دکترای ، دکترای حرفه ایی داروسازی، دکترای روانشناسی، پرستاری، علوم تشریح.

سایر رشته ها نیز مجاز به شرکت در کنگره می باشند.