4,500,000 8,000,000 

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 3 نفر
  • تاریخ برگزاری : 15 تیر ۱۴۰۱
  • طول دوره:15 تیر تا 8 مرداد (30 ساعت)
  • ساعت شروع کلاس: 13 تا 16 عصر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: آنلاین

سومین کارگاه ابزار تحقیق دانشجویان

 

1- ضرورت تشكيل دوره/ كارگاه:

 این دوره به منظور آماده سازی دانشجویان و پژوهشگران در بدو ورود به آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تدوین شده است. از آنجایی‌که این افراد با محیط آزمایشگاهی و همچنین رویه انجام کار در آزمایشگاه آشنا نیستند بهتر است در این دوره‌ها شرکت کنند.

2- اهداف برگزاري دوره/ كارگاه: معرفی آزمایشگاه های تحقیقاتی

آماده سازی و مجهز کردن افراد به مهارت‌های مورد نیاز در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

پیش بینی مسائل پیش روی افراد در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و آموزش این موارد

 

Research tool workshop 3