750,000 

ظرفیت باقیمانده 32 نفر

تعداد شرکنندگان: 68 نفر
  • تاریخ برگزاری : 23 آبان ۱۴۰۰
  • زمان شروع: 18:30
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های بین الملل پژوهشگاه رویان(کیش)
  • نوع دوره: آنلاین بر بستر نرم افزار ادوب کانکت
  • تلفن مرکز: 23562451-021
  • شماره واتس اپ : 09031118415

Royan Hall of Fame: Endometriosis: Complex disease & Medical management

Main Themes:

Prof Ashraf Moeini
Title:
Medical management
Of Endometriosis

Affiliation:
Department of Gynecology
And obstetrice of Royan
Institute And scientific
Board member of Iran

Prof Hugh. Taylor
Title:
Endometriosis is a complex systematic disease

Affiliation:
Head of American society for
Reproductive medicine( ASRM)