1,500,000 3,500,000 

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 1 نفر
 • تاریخ شروع دوره: 16 شهریور لغایت 18 شهریور
 • دبیر علمی: دکتر بهار موقر
 • دبیر اجرایی: دکتر روح الله فتحی
 • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
 • گروه برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل

بیست و سومین کنگره بین المللی بیولوژی تولید مثل

سر فصل های علمی بیست و سومین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل :

 1. RIF & RSA: Clinical and Molecular Aspects
 • Related disorders
 • Embryo culture and quality assessment
 • Luteal phase defect: symptoms, causes, and treatment
 • Chromosomal abnormalities in gamete and preimplantation embryo
 • Personalized embryo transfer and endometrial preparation
 1. Fertility Preservation
 • Oncofertility: clinical and laboratory aspects
 • Social preservation
 • Application of stem cell therapies for infertility
 1. Third-Party Reproduction
 • Gamete and embryo donation
 • Surrogacy
 • Cytoplasmic transfer
 • Ethical and legal issues
 1. Single Embryo Transfer; Advantages and Disadvantages
 • Patient management
 • Multifetal pregnancy reduction and selective termination: benefits and legal analysis
 • Psychological reactions and fallow-up
 • Artificial intelligence for embryo selection
 • Non-invasive approaches to embryo selection

گروه هدف:
متخصصین:
ارولوژی، زنان و زایمان، رادیولوژی، آسیب شناسی، بیماریهای داخلی، پزشکی اجتماعی
دکترای:
ژنتیک انسانی، بیولوژی تولید مثل، ایمنی شناسی، علوم تشریح، بهداشت باروری، مامایی دکترای حرفه ایی علوم آزمایشگاهی، داروسازی بالینی، اپیدمیولوژی

پزشک عمومی، دامپزشکی
کارشناس و کارشناس ارشد: علوم آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، ژنتیک، مشاوره در مامایی، ، دکترای ، دکترای حرفه ایی داروسازی، دکترای روانشناسی، پرستاری، علوم تشریح.

سایر رشته ها نیز مجاز به شرکت در کنگره می باشند.