۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ 

تعداد دانشجویان: 60 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 1400/03/05
  • ساعت برگزاری: 16:00 به وقت تهران
  • طول دوره: 2 ساعت
  • دبیر علمی: دکتر مریم شاه حسینی
  • دبیر اجرایی: دکتر مریم شاه حسینی
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: وبینار آنلاین

وبینار بین المللی Epigenetic Landscape of Female Infertility

وبینار بین المللی Epigenetic Landscape of Female Infertility

سخنرانان این وبینار:

⚜با حضور Dr. Zahra Anvar از کشور ایران

Infertility Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Department of Obstetrics and Gynecology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, US

با موضوع:

Epigenetic Reprogramming in Mammalian Development and Recurrent Hydatidiform Mole Formation


⚜با حضور Dr. Maryam Shahhoseini از کشور ایران

Department of Genetics, Reproductive Biomedicine Research Centre, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran

با موضوع:

Epigenetic Origin of Endometriosis/Adenomyosis


⚜با حضور Dr. Fereshteh Esfandiari از کشور ایران

Department of Stem Cells and Developmental Biology, Cell Science Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, ACECR, Tehran, Iran

با موضوع:

Endometriosis Organoids for Investigation of Epigenetic Mechanisms

به جهت بهره مندی بهتر از برنامه لطفا نرم افزار Adobe Connect را دانلود نمایید.


لینک دریافت گواهی شرکت در برنامه پس از بررسی حضور شرکت کنندگان تا حداکثر سه روز پس از وبینار ایمیل خواهد شد.


 

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید