۴,۵۰۰,۰۰۰ 

تعداد دانشجویان: 2 نفر
  • تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
  • طول دوره:۳۰ بهمن تا ۲۳ اسفند(۲۰ ساعت)
  • ساعت شروع کلاس: ۱۳ تا ۱۶
  • دبیر علمی: دکتر لیلا ستاریان
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: استودیو امید معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: آنلاین

چهارمین کارگاه ابزار تحقیق دانشجویان

 

1- ضرورت تشکیل دوره/ کارگاه:

 این دوره به منظور آماده سازی دانشجویان و پژوهشگران در بدو ورود به آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تدوین شده است. از آنجایی‌که این افراد با محیط آزمایشگاهی و همچنین رویه انجام کار در آزمایشگاه آشنا نیستند بهتر است در این دوره‌ها شرکت کنند.

2- اهداف برگزاری دوره/ کارگاه: معرفی آزمایشگاه های تحقیقاتی

آماده سازی و مجهز کردن افراد به مهارت‌های مورد نیاز در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

پیش بینی مسائل پیش روی افراد در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و آموزش این موارد

ردیف

عنوان هر سرفصل

میزان ساعت

مدرس

زمان برگزاری

نظری عملی

جمع ساعت

1 مستند‌سازی گزارشات علمی

Lab report documentation

3 0 3 دکتر لیلا ستاریان Leila Satarian 30 بهمن ماه ساعت 13 تا 16
2 محاسبات زیست شناسی مولکولی

Calculation for molecular biology

3 0 3 دکتر حمید صادقی

Hamid Sadeghi

2 اسفند ماه ساعت 13 تا 16
3 اصول اخلاقی نگارش مقالات علمی و آشنایی با تخلفات علمی

What is plagiarism and how to avoid it

3 0 3 دکتر شریف مرادی

Sharif Moradi

7 اسفند ماه ساعت 13 تا 16
4 چگونه یک مقاله‌ی علمی بنویسم

How to write a paper

2 0 2 دکتر شریف مرادی

Sharif Moradi

9 اسفند ماه ساعت 13 تا 15
5 آشنایی و انجام کار با نرم افزار نگارش منابع: Endnote basic 3 0 3 دکتر سمانه حسینی

Samaneh Hosseini

14 اسفند ماه ساعت 13 تا 16
6 Good Laboratory Practice

فعالیت صحیح آزمایشگاهی

3 0 3 دکتر لیلا ستاریان Leila Satarian 21 اسفند ماه ساعت 13 تا 16
7 خطاهای آزمایشگاهی در مطالعات بیومدیکال

Errors in biomedical studies

3 0 3 دکتر لیلا ستاریان Leila Satarian 23 اسفند ماه ساعت 13 تا 16
جمع 20

 

 

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید