200,000 250,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 1 نفر
  • تاریخ شروع دوره:14تیر- ساعت 13:00-12:00
  • دبیر علمی کنفرانسهای علمی ماهانه: دکتر مهری مشایخی
  • فرشته ذوقی
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ژنتیک ناباروری
  • نوع دوره: مجازی
  • -

کنفرانسهای علمی ماهانه ناباروری پژوهشگاه رویان_نقش فولات و متابولیسم های حاصل از آن بر سلامت تولید مثلی جنس ماده

گروه هدف: تمامی رشته های علوم پایه ورشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

1امتیاز : متخصصین زنان و زایمان،رادیولوژی،ارولوژی،بیولوژی تولید مثل،

0/75 امتیاز: پزشکان عمومی، دکترا علوم تشریح، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

لینک ثبت نام مستقیم با امتیاز بازآموزی:

https://b2n.ir/n05470

هزینه ثبت نام:

متخصصین و دارندگان مدرک دکترای تخصصی:  250000 ریال

کارشناس و کارشناس ارشدو پزشکان عمومی: 200000 ریال