4,500,000 

ظرفیت دوره تکمیل شده است

تعداد شرکنندگان: 15 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 15 تا 17 شهریور
  • طول دوره : 8 ساعت(3 روز)
  • دبیر علمی: دکتر زهره میراحمدی زارع
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: مجازی

کارگاه مجازی جامع نانوبیوتکنولوژی

سرفصل ها:

• معرفي انواع نانوذرات و تكنيك هاي سنتز نانوذرات فلزي
• روش هاي اصلاح سطح نانوذرات و آشنايي با روش سل ژل
• معرفي انواع نانوذرات پليمري و تكنيك هاي سنتز آنها
• رهايش هوشمند و كنترل شده دارو
• كاربردهاي فناورانه نانوبيوتكنولوزي
• آشنايي با تكنيك پتانسيل زتا و DLS
• آشنايي با تكنيك TEMXRD SEM
• آشنايي با روش هاي طيف سنجي UV و فلورسنت
• آشنايي با روش طيف سنجي مادون قرومز)

زمان برگزاری
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه
هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰و بعدازظهر از ساعت ۱:۳۰ تا ۵ عصر