20,000,000 

ظرفیت باقیمانده 21 نفر

تعداد شرکنندگان: 1 نفر
  • تاریخ برگزاری:23 اذر ماه۱۴۰
  • مدت برنامه:۱ روز
  • ساعت برگزاری: 9 الی ۱۲
  • ارگان برگزار کننده : مرکز آموزشی سلول های بنیادی برای همه
  • نوع دوره: کارگاه حضوری

کارگاه دانش آموزی ویژه مدرسه احسان

کارگاه دانش آموزی ویژه مدرسه احسان 

 

 

سرفصل

آموزش پاتولوژی از صفر تا صد

فیکس بافت

برشگیری از بلوک پارافینی

رنگ امیزی لام بافتی

 

 

 

 

جهت هرگونه سوال  می توانید با شماره های 23562752-021 و 02123562499 حاصل بفرمایید