200,000 300,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 24 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 11 آذر
  • دبیر علمی:دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
  • دبیر اجرایی: دکتر مرضیه تولایی
  • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: مجازی

چگونه می‌توان نتایج درمان ICSI در زوجین نابارور را بهبود بخشید؟

هدف کلی برنامه:
شناخت عوامل تاثیرگذار بر نتایج درمان ICSI و ارائه راهکارهای درمانی

اهداف اختصاصی اجرای برنامه:

ارائه آخرین دستاوردهای علمی‌و کاربردی در رابطه با ساختار کرومانین اسپرم و تاثیر آسیب آن در نتایج درمان ناباروری، شناخت فاکتورهای اسپرمی‌و تخمکی تاثیرگذار در نتایج درمان و روشهای جداسازی اسپرم می‌باشد. 

گروه هدف: متخصصین ارولوژی، متخصصین زنان و ناباروری و کارشناس و کارشناس ارشد و دکترا مامایی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای علوم آزمایشگاهی و علوم تشریح،بیولوژی تولید مثل سایر رشته‌‌‌های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام
متخصصین و دارندگان مدرک دکترای تخصصی:30 هزار تومان     کارشناس و کارشناس ارشد: 25 هزار تومان   دانشجویان: 20 هزار تومان