15,000,000 

ظرفیت باقیمانده 10 نفر

تعداد شرکنندگان: 2 نفر
 • تاریخ شروع دوره: 9 تیر 1401
 • طول دوره: 8 جلسه
 • ساعت شروع کلاسها: 8 الی 14
 • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
 • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
 • نوع دوره: حضوری با رعایت پروتکل ها

چهل و ششمین دوره آموزشی مهارتی مقدماتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی (REC)

شرکت کنندگان در این دوره  مطالب زیر را فرا می‌گیرند

 1. تکنیک های کشت سلول روز اول
 2. تکنیک های کشت سلول روز دوم
 3. تکنیک های بافت شناسی
 4. تکنیک های جنین شناسی دستگاه تولید مثلی جنس ماده
 5. تکنیک های جنین شناسی دستگاه تولید مثلی جنس نر
 6. آشنایی و کار با حیونات آزمایشگاهی
 7. آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاهی
 8. آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاهی