غیرقابل خرید

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

تعداد دانشجویان: 8 نفر
 • تاریخ شروع دوره:3 آذر- ساعت 11:30-8:30
 • دبیر علمی: دکتر مهری مشایخی
 • آرزو اعرابی پور
 • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
 • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
 • نوع دوره: مجازی

وبینار چالش های موجود در درمان های کمک باروری

هدف کلی برنامه:

ارتقاء دانش (به روز رسانی اطلاعات) و تبادل نظر بین المللی پیرامون برخی از موضوعات چالش برانگیز در سیکلهای درمان ناباروی  در زنان

سرفصل:

 1. ارتقاء دانش و تبادل نظر  بین المللی در زمینه جنبه های اساسی در درمان ناباروری
 2. ارتقاء دانش و تبادل نظر بین المللی در زمینه استراتژی های جدید برای درمان  ناباروری در بیماران با تشخیص رزرو تخمدانی کاهش یافته
 3. ارتقاء دانش و تبادل نظر بین المللی در زمینه استراتژی های جدید برای درمان  ناباروری در  بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک
 4. ارتقاء دانش و تبادل نظر بین المللی در زمینه استراتژی های جدید برای درمان  ناباروری در  بیماران با شکست مکرر لانه گزینی
 5. ارتقاء دانش  و تبادل نظر  بین المللی در زمینهمدیریت درمان ناباروری مرتبط با اندومتریوز: ملاحظات و گزینه های درمان

گروه هدف:   تمامی رشته های علوم پایه ورشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

3 امتیاز متخصص زنان و زایمان،دکترای بیولوژی تولید مثل

2/25 امتیاز: دکترای بهداشت باروری،دکترای علوم تشریح، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی،جراح عمومی، دکترای ایمنی شناسی،دکترای ژنتیک پزشکی

1/5 امتیاز: جراح عمومی، دکترای ایمنی شناسی، دکترا ژنتیک پزشکی

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

هزینه ثبت نام:

متخصصین زنان و زایمان و دکترای بیولوژی تولید مثل، و دکترای علوم تشریح: 50 هزار تومان

کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی،دکترای بهداشت باروری،جراح عمومی و دکترای ایمنی شناسی،دکترای ژنتیک:50 هزار تومان

دانشجویان: 50 هزار تومان

کتابچه وبینار

اسلایدهای خانم دکتر مشایخی

اسلایدهای خانم دکتر حافظی

اسلایدهای خانم دکتر رمضانعلی

لینک فیلم وبینار:http://185.110.244.47/p8nmvk4uv81d/

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید