300,000 500,000 

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 18 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 4 شهریور
  • دبیر علمی:دکتر فیروزه احمدی
  • دبیر اجرایی: فتانه پهلوان
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: تصویربرداری تولید مثل
  • نوع دوره: مجازی

وبینار چالش‌های بررسی آندومتر در زنان نابارور

هدف کلی برنامه:
ارتقا علم و مهارت متخصصین و رزیدنت های رادیولوژی و متخصصین زنان و ناباروری در زمینه ی بررسی علل ناباروری
اهداف اختصاصی اجرای برنامه:
1. بررسی آندومتر در روش های تصویربرداری
2. بررسی آندومتر از نظر فوق تخصص ناباروری
3. بررسی آندومتر از نظر ایمونولوژیک و پاتولوژیک

گروه هدف: متخصصین رادیولوژی، رزیدنت های رادیولوژی و متخصصین زنان و ناباروری و ایمونولوژیست ها و پاتولوژیست ها و سایر رشته های مرتبط با ناباروری

<

امتیاز بازآموزی

3 امتیاز: متخصصین رادیولوژی و زنان و زایمان
2/25 امتیاز: متخصص آسیب شناسی، دکترای ایمنی شناسی

هزینه ثبت نام
متخصصین: 50 هزار تومان سایر رشته ها و مقاطع: 30 هزار تومان

اشتراک گذاری:
برچسب‌ها: