200,000 

 

وبینار نقش LH در تحریک تخمدان

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

ظرفیت باقیمانده 48 نفر

تعداد شرکنندگان: 2 نفر
  • تاریخ شروع دوره:30 مرداد- ساعت 9:00-7:30
  • دبیر علمی: دکترمرضیه شیوا
  • آذر یحیایی
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
  • نوع دوره: مجازی

وبینار نقش LH در تحریک تخمدان

سرفصل:

فیزیولوژی پایه LH ارتقاء

نقش کلیدی LH در روش های تحریک تخمدان  با گروه هایی که از دریافت LH سود می برند

حداقل دوز مورد نیاز و زمان شروع LH

گروه هدف:   تمامی رشته های علوم پایه ورشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

1/5امتیاز : متخصصین زنان و زایمان

1/25 امتیاز: دکترای بهداشت باروری،دکترای بیولوژی تولید مثل، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

هزینه ثبت نام:

برای تمامی مقاطع 20 هزار تومان