200,000 500,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 12 نفر
  • تاریخ شروع دوره:29 اردیبهشت- ساعت 16:30-13:30
  • دبیر علمی: دکتر مریم مشفقی
  • نادیا جهانگیری
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
  • نوع دوره: مجازی

وبینار محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR)

سرفصل:

تعریف محدودیت رشد داخل رحمی

انواع محدودیت رشد داخل رحمی

نقش سونوگرافی و داپلر محدودیت رشد داخل رحمی

مدیریت محدودیت رشد داخل رحمی

درمان و پیشگیری محدودیت رشد داخل رحمی

تک قلویی و چند قلویی در محدودیت رشد داخل رحمی

گروه هدف: تمامی رشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

3 امتیاز: متخصصن زنان و زایمان، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی
2/25 امتیاز: دکترای بهداشت باروری، متخصص رادیولوژی

هزینه ثبت نام:

متخصصین و دارندگان مدرک دکترای تخصصی: 50 هزار تومان

کارشناس و کارشناس ارشد: 30 هزار تومان

دانشجویان: 20 هزار تومان

دانلود برنامه علمی