غیرقابل خرید

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

تعداد دانشجویان: 5 نفر
  • تاریخ شروع دوره:25 دی- ساعت 8:30-7:30
  • دبیر علمی: دکتر فیروزه غفاری
  • نادیا جهانگیری
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
  • نوع دوره: مجازی

وبینار سقط مکرر

هدف کلی برنامه:

آشنایی با مفاهیم جدید، نحوه ارزیابی و درمان بیماران سقط مکرر

سرفصل:

ارتقاء و آشنایی  با تعاریف و اپیدمیولوژی سقط مکرر

ارتقاء و آشنایی با  ریسک فاکتورها و  علل سقط مکرر

ارتقاء و آشنایی با نحوه ارزیابی و درمان سقط مکرر

گروه هدف:   تمامی رشته های علوم پایه ورشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

1 امتیاز: زنان و زایمان،ارولوژی، دکترای ایمنی شناسی، دکترای ژنتیک

0/75 امتیاز:  کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی، دکترای بهداشت باروری، دکترای بیولوژی تولید مثل

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

هزینه ثبت نام برای تمامی رشته ها و مقاطع:

50 هزار تومان

اسلایدهای خانم دکتر پیروزنیا

خلاصه سخنرانی خانم دکتر پیروزنیا

http://185.110.244.47/pmasacnjhp75/ لینک فیلم آفلاین وبینار

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید