300,000 500,000 

 

پاک کردن
تعداد شرکت کنندگان : 4 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 24 تیر1400
  • ساعت برگزاری: 10:30 تا 13:30
  • دبیر علمی: دکتر مریم مشفقی
  • دبیر اجرایی: نادیا جهانگیری
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • مراکز همکار : انجمن باروری و ناباروری،پژوهشگاه ابن سینا
  • نوع برنامه : وبینار

وبینار دیابت و بارداری

هدف:
متخصصین زنان و زایمان، بیماریهای داخلی،غدد،دکترای بهداشت باروری، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی،پزشکان عمومی

سایر رشته ها نیز مجاز به شرکت می باشند و فاقد امتیاز بازآموزی می باشند.

هدف اصلی وبینار:

ارتقا و آشنایی شرکت کنندگان با روش تشخیص، درمان و پیگیری دیابت ملیتوس در بارداری

ارتقاء و آشنایی متخصصین زنان و زایمان، غدد و داخلی، پزشکان عمومی، دکترای بهداشت باروری:

1- با دیابت در بارداری، غربالگری و تشخیص

2-  مدیریت بارداری در دیابت آشکار قبل از بارداری و حین بارداری

3- مدیریت درمان های دیابت در بارداری

4- تغذیه در دیابت قبل از بارداری و بعد از بارداری

برنامه وبینار

کتابچه وبینار

اسلاید دکتر مشفقی

اسلاید دکتر حسینی

اسلاید دکتر سلیمانی

اسلاید خانم هادیزاده

هزینه ثبت نام :

  • متخصصان، دارندگان مدرک PHD و پزشک عمومی و دکترای داروسازی و علوم آزمایشگاهی و کارشناسان و کارشناس ارشد: ۵۰ هزار تومان
  • دانشجویان : ۳۰ هزار تومان

امتیاز بازآموزی:

3 امتیاز: متخصصین زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
2/25 امتیاز: دکترای بهداشت باروری،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی
1/5 امتیاز: پزشکان عمومی

ظرفیت امتیاز بازآموزی وبینار دیابت و بارداری به اتمام رسیده.با توجه به استقبال شرکت کنندگان محترم ظرفیت بدون امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده.

اشتراک گذاری:
برچسب‌ها: