غیرقابل خرید

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

تعداد دانشجویان: 6 نفر
  • تاریخ شروع دوره:6 آذر- ساعت 9:00-7:30
  • دبیر علمی: دکتر مریم حافظی
  • آذر یحیایی
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
  • نوع دوره: مجازی

وبینار حمایت فاز لوتئال

هدف کلی برنامه:

معرفی و تجزیه و تحلیل روش‌های مختلف حمایت فاز لوتئال در سیکل‌های ART

سرفصل:

  1. تبیین ضرورت استفاده از حمایت فاز لوتئال
  2. معرفی روش‌های حمایت فاز لوتئال در سیکل‌های انتقال جنین Fresh
  3. معرفی روش‌های حمایت فاز لوتئال در سیکل‌های انتقال جنین Freeze
  4. تجزیه و تحلیل زمان شروع حمایت فاز لوتئال

گروه هدف:   تمامی رشته های علوم پایه ورشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

1/5 امتیاز متخصص زنان و زایمان

1/25 امتیاز: دکترای بهداشت باروری،دکترای بیولوژی تولید مثل، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

هزینه ثبت نام:

برای تمامی مقاطع 20 هزار تومان

خلاصه سخنرانی خانم دکتر سمانه کاشی

اسلاید سرکار خانم دکتر سمانه کاشی

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید