200,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

ظرفیت باقیمانده 41 نفر

تعداد شرکنندگان: 9 نفر
  • تاریخ شروع دوره:2 خرداد ساعت 18:00-16:00
  • دبیر علمی: دکتر محمد رضا زمانیان
  • دکتر فاطمه حسنی
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ژنتیک ناباروری
  • نوع دوره: مجازی

وبینار تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی

سرفصل:

اندیکاسیون های تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی( PGT )

جایگاه مشاوره ژنتیک در PGT کشت آزمایشگاهی و انواع بیوپسی جنین

روش های تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی آنوپلوئیدی (PGT-A)

مزایا و معایب تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی بیماری های تک ژنی (PGT-M)

گروه هدف: تمامی رشته های علوم پایه ورشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

متعاقبعا اعلام می شود.

هزینه ثبت نام:

برای تمامی مقاطع 20 هزار تومان