۱,۰۰۰,۰۰۰ 

ظرفیت دوره تکمیل شده است

تعداد دانشجویان: 55 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 7 شهریور
  • دبیر علمی:دکتر مرضیه ابراهیمی
  • دبیر اجرایی : سیده معصومه عظیمی
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: مجازی

کارگاه مجازی فلوسایتومتری (اصول و مقدمات فلوسایتومتری)

• اصول و مقدمات فلوسایتومتری
• اصول و نحوه ی انتخاب صحیح آنتی بادی
• نحوه ی آماده سازی و پروتکل های رنگ آمیزی سلول جهت بررسی با تکنیک فلوسایتومتری
• بررسی کنترل های مختلف در فلوسایتومتری و لزوم استفاده از آن ها
• کاربردهای فلوسایتومتری در زمینه ی تحقیقات
• آنالیز داده های فلوسایتومتری با نرم افزار Flow Jo

ساعت برگزاری:

7 شهریور 8 تا 16

8 شهریور 8 تا 14

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید