1,500,000 

ظرفیت باقیمانده 3 نفر

تعداد شرکنندگان: 10 نفر
  • تاریخ برگزاری: 1400/08/09
  • مدت برنامه: 4 ساعت
  • ساعت برگزاری: 14 الی 18
  • ارگان برگزار کننده : مرکز آموزشی سلول های بنیادی برای همه
  • نوع دوره: کارگاه حضوری

كارگاه آشنايي با شگفتي هاي جنين جوجه

سرفصل ها:

  • معرفي مراحل تكوين جنين جوجه به صورت تئوري
  • مشاهده و بررسي جنين جوجه زير ميكروسكوپ توسط شركت كنندگان

جهت هرگونه سوال و یا دریافت کد تخفیف می توانید با شماره های 23562752-021 و 23562499-021 تماس حاصل نمایید.