2,000,000 10,000,000 

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 6 نفر
 • تاریخ شروع دوره: 8 مرداد 1401
 • طول دوره: 5 روز
 • ساعت برگزاری: 8 الی 16
 • دبیر علمی: دکتر سارا طالع احمد- عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان)
 • دبیر اجرایی: دکتر مقداد یگانه
 • برگزار کننده: معاونت آموزشی و پژوهشکده سلول های بنیادی
 • نوع دوره: آنلاین و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی

سیزدهمین مدرسه تابستانی بین المللی رویان” Bioinformatics in Biomedical Research”

سیزدهمین مدرسه تابستانی بین المللی رویان ”

Bioinformatics in Biomedical Research


Summer School Headlines:

 • Introduction to bioinformatics for omics data
 • Data-mining (data integration and text-mining for biomedical research)
 • Genomics (gene variant discovery)
 • Transcriptomics (Microarray and RNA-Seq. analysis)
 • Computational biology in translational research
 • Network analysis

 

هزینه ثبت نام به صورت حضوری شامل ناهار نمی باشد.