800,000 

ظرفیت باقیمانده 63 نفر

تعداد شرکنندگان: 37 نفر
  • تاریخ برگزاری : 25 آذر ۱۴۰۰
  • ساعت شروع کلاس: 13:30 تا 18 عصر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: آنلاین

سومین وبینار چگونه یک مقاله انگلیسی بنویسیم

این وبینار بصورت آنلاین برگزار می‌گردد

بدون استفاده از اپلیکیشن و نام و نام خانوادگی کامل اجازه ورود داده نمیشه

شرکت کنندگان در این دوره  مطالب زیر را فرا می‌گیرند

نکات و معیار‌‌‌های نویسندگی

سازمان دهی شکل‌ها و پیش نویس

نگارش بخش‌‌‌های مختلف

باید‌ها و نباید‌‌‌های نگارش

تخلف علمی‌و سرقت ادبی

تعامل موثر با داوران

نحوه موثر نوشتن نامه همراه مقاله

انتخاب مجله هدفِ معتبر