200,000 500,000 

 

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 30 نفر
 • تاریخ شروع دوره: 26 خرداد1401
 • ساعت برگزاری: 9 تا 12:30
 • دبیر علمی: دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی
 • دبیر اجرایی: فرشته ذوقی
 • ارگان برگزار کننده: پژوهشگاه رویان و دانشکده علوم پایه و فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی
 • مراکز همکار : کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، انجمن جنین شناسی، کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی
 • نوع برنامه : وبینار

سومین وبینار فناوری های جايگزین حیوانات آزمایشگاهی

گروه هدف:
گروه های علوم پزشكی، علوم زيستی، علوم پايه، دامپزشكی، پژوهشگران و گروه های آموزشی استفاده كننده از حيوانات آزمايشگاهی

هدف اصلی وبینار:

 • جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش و آموزش علوم بیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی پزشکی،بیوشیمی بالینی

سرفصل آموزشی وبینار شامل:
1- ملاحظات اخلاقی و رویکردهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در بیولوژی تولید مثل

2- استفاده از روش های محاسباتی در انتخاب داروی مناسب جهت درمان بیماری های چند عاملی

3- بکارگیری روشهای کشت سلول در مطالعه و درمان دارویی بیماری اندومتریوز

4- معرفی تکنیک های ثبت از شبکه سلول های تحریک پذیر (عصبی و قلبی) کشت شده، بدون نیاز به حیوانات آزمایشگاهی

5- تهیه شبکه های عصبی و قلبی از سلول های پرتوان انسانی و ثبت فعالیت های الکتریکی آنها

6- ایجاد مدل های بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی/قلبی روی سلول های کشت شده و بررسی عملکرد آنها در حضور و عدم حضور داروها

هزینه ثبت نام :

 • متخصصان، دارندگان مدرک دکترای تخصصی : 50 هزار تومان
 • کارشناس و کارشناس ارشد: 30 هزار تومان
 • دانشجویان : 2۰ هزار تومان