سلولهای بنیادی مزانشیمی، مهندسی بافت غضروف و طب ترمیم

۱۹۰,۰۰۰ 

تأليف: دكتر محمدرضا باغبان اسالمینژاد، الهام زمردیان
ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ: اول / 1391
وییراستار: د راستار: دککتر اعظم تر اعظم ککوه‌ک‌کن
شابك: 1-4-92587-600-978
نوبت چاپ: اول 1391
قيمت: 190000 ريال

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید