سبک زندگی مدرن و ناباروری مردان

۲۷۰,۰۰۰ 

تألیف: دکتر محمد حسین نصراصفهانی، دکتر مرضیه توالئی
با همکاری: دکتر مرجان مطیعی، دکتر نیلوفر صادقی، آرزو نعمتالهی
ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ: اول/1397
شابك: 19-16-8486-600-978
قيمت: 270.000 ریال

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید