راهنمای تشخیص و درمان بیماران با سندرم تخمدان پلیکیستیک

۲۸۰,۰۰۰ 

گردآوری: دکتر مهری مشایخی
زیرنظر: دکتر اشرف آل‌یاسین
مؤلفان (بر اساس حروف الفبا): دکتر اشرف آل‌یاسین، دکتر عباس افالطونیان،
دکتر فاطمه اصفهانیان، دکتر مهناز اشرفی، دکتر محمدابراهیم پارسانژاد،
دکتر ریحانه پیرجانی، دکتر صدیقه حسینی، دکتر بتول رشیدی، دکتر ساغر
صالحپور، دکتر مریم عزیزی، دکتر لعیا فرزدی، دکتر اشرف معینی، دکتر طاهره
معدنی، دکتر مهری مشایخی، دکتر آیدا نجفیان
ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ: اول/1397
شابك: 4-11-8486-600-978
قيمت: 280000 ریال

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید