رادیکالهای آزاد اکسیژنی و ناباروری

۷۹۰,۰۰۰ 

تأليف: دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی، لیال راشکی قلعهنو
ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ: اول/1394
شابك: 6-7-94587-600-978
قيمت: 790000 ريال

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید