3,000,000 

ظرفیت باقیمانده 44 نفر

تعداد شرکنندگان: 6 نفر
  • تاریخ برگزاری : 20 بهمن ۱۴۰۰
  • طول دوره:20 بهمن تا 9 اسفند(30 ساعت)
  • ساعت شروع کلاس: 13 تا 16 عصر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: آنلاین

دومین کارگاه ابزار تحقیق دانشجویان

 

1- ضرورت تشکیل دوره/ کارگاه:

 این دوره به منظور آماده سازی دانشجویان و پژوهشگران در بدو ورود به آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تدوین شده است. از آنجایی‌که این افراد با محیط آزمایشگاهی و همچنین رویه انجام کار در آزمایشگاه آشنا نیستند بهتر است در این دوره‌ها شرکت کنند.

2- اهداف برگزاری دوره/ کارگاه: معرفی آزمایشگاه‌‌‌های تحقیقاتی

آماده سازی و مجهز کردن افراد به مهارت‌های مورد نیاز در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

پیش بینی مسائل پیش روی افراد در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و آموزش این موارد