حفظ توانایی باروری در دختران و زنان مبتلا به سرطان

1,500,000 

مولفان:  دکتر فیروزه غفاری، آذر یحیائی

سایر نویسندگان: دکتر بی تا ابراهیمی، نعیمه سادات ابطحی، دکتر سمیه توانا، دکتر روح الله فتحی

ويراستاري، صفحه آرایی و كارشناسي امور چاپ و نشر:
شهره روحبانی