رایگان!

ظرفیت دوره تکمیل شده است

تعداد شرکنندگان: 17 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 3 آذر 1400
  • طول دوره: 20 ساعت
  • ساعت شروع کلاسها: 14 تا 16
  • مدرس: دکتر محسن قرنفلی
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: دفتر آموزش‌های ضمن خدمت-اداره امور آموزش
  • نوع دوره: حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
  • تلفن مرکز : 23562455-021

توسعه فردی

دوره حضوری آموزش ضمن خدمت (ویژه پژوهشگران و کارشناسان)