200,000 300,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 6 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 18 آذر
  • دبیر علمی:دکترمحمد حسین نصر اصفهانی
  • دبیر اجرایی: دکتر مرضیه تولایی
  • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده زیست فناوری اصفهان
  • گروه برگزار کننده: زیست فناوری اصفهان
  • نوع دوره: مجازی

تأثیر آلفا لیپوئیک اسید (ALA) بر بهبود نتایج درمان ناباروری

هدف کلی برنامه:
آشنایی متخصصان و محققان با تاثیر داروی آلفا لیپوئیک اسید بر ناباروری و دیابت

اهداف اختصاصی اجرای برنامه:

ارائه آخرین دستاوردهای علمی‌و کاربردی از تاثیر داروی آلفا لیپوئیک اسید بر ناباروری مردان، اندومتریوز، سندروم پلی کیستیک و دیابت

گروه هدف: متخصصین ارولوژی، متخصصین زنان و ناباروری و کارشناس و کارشناس ارشد و دکترا مامایی و کارشناس و کارشناس ارشد ودکترای تغذیه، پزشکان عمومی‌سایر رشته‌‌‌های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام
متخصصین و دارندگان مدرک دکترای تخصصی: 30 هزار تومان      کارشناس و کارشناس ارشد: 25 هزار تومان    دانشجویان: 20 هزار تومان