بهداشت باروری و نوجوانان (آنچه پسران نوجوان باید در رابطه با باروری بدانند)

۱۲۰,۰۰۰ 

تألیف:دکتر محمدحسین نصراصفهانی، دکتر مرضیه توالئی، دکتر محمدحسن
مؤدب
با همکاری: دکتر مجید کوهی اصفهانی
ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان )وابسته به جهاد دانشگاهي(
نوبت چاپ: اول/1397
شابك: 2-15-8486-600-978
قيمت: 120000 ریال

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید