200,000 300,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

پاک کردن
تعداد شرکنندگان: 10 نفر
 • تاریخ شروع دوره: 9 دی ماه
 • دبیر علمی: دکتر مریم حافظی
 • دبیر اجرایی: دکتر آرزو اعرابی پور
 • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
 • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
 • نوع دوره: مجازی

باروری و ناباروری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS

ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، فلوشیپ های نازایی و ماماها و متخصصین جراحی پیرامون ارزیابی و مدیریت درمان بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک و افزایش سطح کیفی خدمات قابل ارائه به بیماران در دوران بلوغ و باروری

اهداف اختصاصی اجرای برنامه:

 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، فلوشیپ های نازایی و ماماها و ….. در زمینه مدیریت تغذیه و سبک زندگی در بیماران مبتلا به (PCOS)
 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، فلوشیپ های نازایی و ماما هاو ….. در زمینه نقش ورزش و فعالیتهای فیزیکی بر سلامت و باروری زنان مبتلا به PCOS
 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، فلوشیپ های نازایی و ماما ها و ….. در زمینه تأثیر همه گیری کرونا ویروس بر روند باروری و درمان زنان مبتلا به PCOS
 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، فلوشیپ های نازایی و ماما ها و…. در زمینه  پیشرفتهای اخیر  و گایدلاین های درمانی در بهبود باروری در بیماران مبتلا به PCOS
 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، داخلی، فلوشیپ های نازایی و ماما ها و …. در زمینه مخاطرات مادری و جنینی در بیماران مبتلا به PCOS
 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، داخلی، فلوشیپ های نازایی و ماما هاو …. در زمینه سلامت روحی و روانی بیماران مبتلا به PCOS
 • ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، داخلی، فلوشیپ های نازایی و ماما هاو …. در زمینه نقش جراحی بریاتریک برای درمان چاقی در سلامت باروری زنان مبتلا به PCOS

ارتقاء دانش متخصصین زنان و زایمان، داخلی، فلوشیپ های نازایی و ماما ها و …. در زمینه  تاثیر همراهی سندرم متابولیک  و دیابت بر سلامت باروری زنان  مبتلا به PCOS

گروه هدف:  متخصصین زنان و ناباروری و کارشناس و کارشناس ارشد و دکترا مامایی و کارشناس و کارشناس ارشد ودکترای تغذیه، پزشکان عمومی سایر رشته های مرتبط با ناباروری

3 امتیاز : متخصصین زنان و زایمان، غدد درون ریز و متابولیسم

2/25 امتیاز: دکترای بهداشت باروری، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

1/5 امتیاز: کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای علوم تغذیه، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام: متخصصین و دکترا: 30 هزار تومان     کارشناس و کارشناس ارشد: 20 هزار تومان   دانشجویان: 20 تومان