رایگان!

ظرفیت باقیمانده 28 نفر

تعداد شرکنندگان: 2 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 9 آذر 1400
  • طول دوره: 2 ساعت
  • ساعت شروع کلاسها: 10 تا 12
  • مدرس: آقای مجتبی خطیبی
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: دفتر آموزش‌های ضمن خدمت-اداره امور آموزش
  • نوع دوره: حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
  • تلفن مرکز : 23562455-021

اصول و آداب تشریفات

دوره حضوری آموزش ضمن خدمت (ویژه پرسنل خدمات، حراست و نقلیه)