رایگان!

لطفا فقط همکاران ATMP در این دوره شرکت فرمایند

ظرفیت باقیمانده 7 نفر

تعداد شرکنندگان: 33 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 8 آذر 1400
  • طول دوره: 3 ساعت
  • ساعت شروع کلاسها: 9 تا 12
  • مدرس: آقای رحیم توسلیان
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: دفتر آموزش‌های ضمن خدمت-اداره امور آموزش
  • نوع دوره: حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
  • تلفن مرکز : 23562455-021

آیین نگارش و پاکیزه نویسی در مکاتبات اداری

دوره حضوری آموزش ضمن خدمت (ویژه همکاران ATMP)