آگاهی های ضروری د‌ر د‌رمان ناباروری به‌ روش IVF

۸۰۰,۰۰۰ 

تحت نظارت:
دکتر مرضیه شیوا
مؤلفان:
عاطفه سلیمی اکین ابادی، دکتر میترا زندی
ويراستاري، صفحه آرایی و كارشناسي امور چاپ و نشر:
شهره روحبانی

مقدمه کتاب

باروری مرحله ای مهم برای بسیاری از زوجین و از مهمترین تحولات زندگی یک فرد به شمار می رود.امروزه روشهای جدید کمک باروری، امکان بارداری در زوجین نابارور را فراهم می‌کند. دراین میان لقاح داخل آزمایشگاهی به دلیل موفقیت در درمان و افزایش میزان باروری به عنوان مهمترین نوع روش کمک باروری مطرح است.صرفنظر از روش مورد استفاده برای باروری، انتقال به نقش والدی با چالشها و آسیبهای جسمی، روانی و مالی فراوانی همراه است که در افراد تحت درمان با روشهای کمک باروری، بیشتر است. مطالعات گروه مؤلفین نشان داد، عدم آگاهی در مورد فرایند درمان، مراقبتهای حین درمان و دوران بارداری، شایعترین عامل مؤثر در کاهش عزت نفس و افزایش اضطراب در میان افراد بارور شده از طریق لقاح داخل آزمایشگاهی بوده است. بنابراین، با توجه به نیاز مبرم مددجویان به دریافت اطلاعات صحیح و علمی، در این کتاب سعی شده است تا حد امکان فرایند فرزنددار شدن به شیوه‌ی لقاح داخل آزمایشگاهی و مراقبتهای هر مرحله تشریح شود. همچنین، تیم مراقبت و درمان به ویژه پرستاران و ماماها میتوانند از این کتاب به عنوان منبعی برای آموزش به افراد تحت درمان با روش لقاح داخل آزمایشگاهی استفاده کنند.

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید