آگاهی‌‌‌های ضروری د‌ر د‌رمان ناباروری به‌ روش IVF

500,000 

تحت نظارت:
دکتر مرضیه شیوا
مؤلفان:
عاطفه سلیمی اکین ابادی، دکتر میترا زندی
ويراستاري، صفحه آرایی و كارشناسي امور چاپ و نشر:
شهره روحبانی

مقدمه کتاب

باروری مرحله ای مهم برای بسیاری از زوجین و از مهمترین تحولات زندگی یک فرد به شمار می‌رود.امروزه روشهای جدید کمک باروری، امکان بارداری در زوجین نابارور را فراهم می‌کند. دراین میان لقاح داخل آزمایشگاهی به دلیل موفقیت در درمان و افزایش میزان باروری به عنوان مهمترین نوع روش کمک باروری مطرح است.صرفنظر از روش مورد استفاده برای باروری، انتقال به نقش والدی با چالشها و آسیبهای جسمی، روانی و مالی فراوانی همراه است که در افراد تحت درمان با روشهای کمک باروری، بیشتر است. مطالعات گروه مولفین نشان داد، عدم آگاهی در مورد فرایند درمان، مراقبتهای حین درمان و دوران بارداری، شایعترین عامل موثر در کاهش عزت نفس و افزایش اضطراب در میان افراد بارور شده از طریق لقاح داخل آزمایشگاهی بوده است. بنابراین، با توجه به نیاز مبرم مددجویان به دریافت اطلاعات صحیح و علمی، در این کتاب سعی شده است تا حد امکان فرایند فرزنددار شدن به شیوه‌ی لقاح داخل آزمایشگاهی و مراقبتهای هر مرحله تشریح شود. همچنین، تیم مراقبت و درمان به ویژه پرستاران و ماماها میتوانند از این کتاب به عنوان منبعی برای آموزش به افراد تحت درمان با روش لقاح داخل آزمایشگاهی استفاده کنند.