رایگان!

ظرفیت باقیمانده 73 نفر

تعداد شرکنندگان: 27 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 6 آذر 1400
  • طول دوره: 2 ساعت
  • ساعت شروع کلاسها: 13 تا 15
  • مدرس: خانم شهره روحبانی
  • ارگان برگزار کننده: معاونت پژوهشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: دفتر آموزش‌های ضمن خدمت-اداره امور آموزش
  • نوع دوره: حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
  • تلفن مرکز : 23562455-021

آشنایی با فرایند نشر در ایران

دوره آنلاین آموزش ضمن خدمت (ویژه عموم همکاران)