اخبار و اطلاعیه ها۱۳۹۹/۱/۳۰ ۱۲:۲۰:۵۶

چهارمین وبینار بین المللی مشترک با حضور پروفسور Evelyn Elizabeth Telferاز دانشگاه ادینبورگ از کشور انگلستان و پروفسور مژده صالح نیا از دانشگاه تربیت مدرس تهران در روز یکشنبه پنجم مردادماه ۹۹ با عنوان In Vitro Oogenesis برگزار گردید.

چهارمین وبینار علمی با موضوع نقش سونوگرافی در ارزیابی اورژانسهای سه ماهه اول بارداری:آنچه ماما باید بداند صبح پنجشنبه ۲۶ تیر در پژوهشگاه رویان برگزار گردید

دومین وبینار بین المللی مشترک بین پژوهشگاه رویان و بیمارستان St. Luke’s ایالت میزوری آمریکا با عنوان Gonad re-Function: Why and How? در تاریخ اول تیرماه ۹۹ برگزار گردید.

اولین وبینار آموزش ضمن خدمت با موضوع چالش های سبک زندگی در بحران های اجتماعی عصر یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در پژوهشگاه رویان برگزار گردید

Load More Posts