اخبار و اطلاعیه ها۱۳۹۹/۱/۳۰ ۱۲:۲۰:۵۶

اولین برنامه بین المللی مشترک پژوهشگاه رویان و “انستیتو مهندسی بافت TESMAمالزی”به صورت مجازی با عنوان “Regenerative Medicine & Tissue Engineering”برگزار گردید.

بیست و دومین برنامه (نهمین دوره حضوری) آموزش ضمن خدمت با موضوع “مبانی رفتار سازمانی” از 29 بهمن 1399 چهارشنبه هر هفته در پژوهشگاه رویان در حال برگزاری است:

بیستمین برنامه (هفتمین دوره حضوری) آموزش ضمن خدمت با موضوع “آشنایی با آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” در پژوهشگاه رویان بدین شرح برگزار گردید:

نوزدهمین وبینار آموزش ضمن خدمت با موضوع «نگاهی نو به مراقبت های تکاملی نوزاد پس از سال ها چشم انتظاری» در پژوهشگاه رویان بدین شرح برگزار گردید:

Load More Posts
برگشت به بالا