• تاریخ شروع دوره: ۲۰-۱۹ شهریور ۱۳۹۹
 • مدت: دو روزه- حضوری
 • مکان:آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
 • ظرفیت: ۱۵ نفر
 • تعداد ثبت نام ها:
 • ۱ نفر
 • ظرفیت باقیمانده :۱۴ نفر
 • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده سلولهای بنیادی برای همه
 • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی
 • کمیته علمی:
  دبیر علمی: دکتر شریف مرادی
  دبیر اجرایی : سمیرا سوری

سرفصل های دوره

• مفاهیم کلی بیولوژی microRNA

• اهمیت عملکردی microRNA در طول تکوین

• استخراج microRNA از سلولهای بنیادی

• ارزیابی بیان microRNA به وسیله qRT-PCR

• انتقال microRNA به داخل سلول به روش ترانسفکشن

• انتقال microRNA به داخل سلول به روش ترانسداکشن

• بیوانفورماتیک microRNA

گروه هدف

همه دانشجویان و محققان رشته های زیست شناسی، پزشکی و پیراپزشکی

هزینه دوره

۵۰۰۰۰۰ هزار تومان

ثبت نام آنلاین