وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

آموزش مفاهیم زیست پزشکی مولکولی، آموزش و گسترش دانش تشخیص مولکولی، آشنایی با مفاهیم درمان مولکولی (مولکولی درمانی) و ژن درمانی ویژه دانشجویان و محققان و اساتید مشغول در زمینه های تشخیص مولکولی و درمان های مولکولی و نیز محققان زیست شناسی مولکولی