وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

سرفصل های دوره

◊ بررسی دلایل خونریزی سه ماهه اول بارداری

◊ بررسی دلایل درد سه ماهه اول بارداری

◊ یافته های غیرطبیعی در گزارش سونوگرافی بیماران مبتلا به خونریزی و درد سه ماهه اول

◊ نحوه مدیریت خونریزی و درد سه ماهه اول

◊ معرفی بیمار و پرسش و پاسخ