وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
ریال700000
شروع کنید
یا

سرفصل های دوره

  1. ارائه سونوگرافی های تخصصی در آندومتریوز
  2. آشنایی نحوه برخورد با یافته های غیرطبیعی سونوگرافی و زمان ارجاع به MRI
  3. ارائه MRI تخصصی در آندومتریوز
  4. ارائه نکات بالینی در ریپورت نویسی از دیدگاه متخصصین زنان
    ​—————————————————————————————————————————————
    دبیر علمی: دکتر مریم نیک نژادی
    دبیر اجرایی: مریم جوام

محتوای دوره

وبینارتصویر برداری تشخیصی در آندومتریوز