وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

شبیه‌سازی به روش انتقال هسته سلول سوماتیکی

انتقال هسته سلول سوماتیک(Somatic cell nuclear transfer; SCNT)  به تخمک یک روش ثابت شده و قدرتمند برای بازبرنامه­ریزی اپی­ژنتیکی، شبیه­سازی حیوانات و دستکاری ژن در پستانداران از زمانی که “دالی” اولین گوسفند شبیه سازی شده حاصل از سلول پستانی در سال 1997 متولد شد، است. اگرچه میزان موفقیت کلونینگ نسبتاً پایین بوده است و مکانیسم­های بازبرنامه­ریزی اساسی هنوز کاملاً شناخته شده نیستند، اما این روش هنوز تنها روشی است که می­تواند هسته­های سلول سوماتیک را بازبرنامه­ریزی کرده و آن­ها را به حالت همه­توان بازگرداند. از میان گونه­های مختلف به کار رفته، موش به دلیل در دسترس بودن اطلاعات کامل توالی ژنوم، سهولت نگهداری و مدت زمان تکثیر کوتاه ، محبوب­ترین مدل برای تحقیقات بنیادی و کاربردی در مورد کلونینگ است. در پروتکل SCNT موش، هسته­های سلول دهنده به طور مستقیم با استفاده از یک دستگاه میکرومنیپولاتور همراه با پیزو به تخمک­های بی­هسته شده­ی موش تزریق می­شوند. اگرچه تکنیک پیزو نیاز به مهارت دارد ولی پس از تسلط، نه تنها می­توان از آن برای کلونینگ موفقیت­آمیز موش استفاده کرد بلکه راه را برای انواع میکرومنیپولاسیون­های دیگر هموار می­سازد. در فیلم تهیه شده، پروتکل مبتنی بر پیزو که در پژوهشگاه رویان برای شبیه­سازی موش مورد استفاده قرار می­گیرد ارائه می­گردد.

تهیه کنندگان:                                                

  • دکتر پوپک افتخاری یزدی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، گروه جنین شناسی)
  • دکتر اعظم دالمن (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، گروه جنین شناسی)
  • دکتر میکله بویانی (عضو هیئت علمی موسسه علمی و تحقیقاتی ماکس پلانک آلمان)