تماس با ما

راه های ارتباطی

واحدهای معاونت آموزشی رویان

 • آقای دکتر روح الله فتحی
  معاون آموزشی
  23562246
 • خانم الهام طاهری
  مسئول دفتر معاون آموزشی
  23562178
 • خانم فاطمه عابدی
  کارشناس اداره امور آموزش
  23562455
 • آقای سید محسن برقعی راد
  سرپرست اداره امور اعضای هیات علمی
  23562452
 • خانم فرشته ذوقی
  سرپرست اداره آموزش مداوم پزشکی
  23562177
 • خانم مهسا شیخان
  مسئول قسمت آموزش های بین الملل
  23562756
 • آقای میثم جنگ خواه
  مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت تهران
  مدیر مرکز آموزش های تخصصی بین الملل جزیره کیش
  23562121
 • آقای محمد صادق لطفی
  کارشناس آزمایشگاه ها، سایت و فضای مجازی
  23562451 – 09031118415
 • آقای مهدی زربخش
  کارشناس استودیو امید
  23562183
 • آقای یاسین شاکری
  کارشناس دوره های گردشگری آموزشی
  23562451- 09398154202
 • آقای ابوالفضل ستاری
  کارشناس دوره های حضوری و آزمایشگاه ها
  23562323
 • خانم پگاه شایق 
  کارشناس فضای مجازی و کتابگاه
  09017993268 – 23562451
 • خانم الناز زند
  کارشناس آموزش
 • آقای مسعود نفری
  مسئول مرکز آموزشی سلولهای بنیادی برای همه
  23562499
 • خانم نسترن اصغری
  کارشناس خانه زیست شناسی
  23562753
 • آقای محمدرضا خادم شریف
  مسئول سمعی و بصری

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید