تماس با ما

راه‌‌‌های ارتباطی

واحدهای معاونت آموزشی رویان

 • آقای دکتر روح الله فتحی
  معاون آموزشی
  23562246
 • خانم الهام طاهری
  مسئول دفتر معاون آموزشی
  23562178
 • آقای محمد پاکزاد
  سرپرست اداره امور آموزش
  23562455
 • آقای امیرحسین ورمزیار
  کارشناس دوره‌‌‌های آموزش ضمن خدمت
  و شورای فرهنگی
  23562669
 • آقای سید محسن برقعی راد
  سرپرست اداره امور اعضای هیات علمی
  23562452
 • خانم فرشته ذوقی
  سرپرست اداره آموزش مداوم پزشکی
  23562177
 • خانم مهسا شیخان
  مسئول قسمت آموزش‌‌‌های بین الملل
  23562756
 • آقای میثم جنگ خواه
  مدیر مرکز آموزش‌‌‌های تخصصی کوتاه مدت
 • خانم الناز زند
  مسئول اجرایی مرکز آموزش کیش
 • آقای مهدی زربخش
  کارشناس فضای مجازی
  09031118415
 • خانم فاطمه عابدی
  کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه ها
  23562451
 • آقای مسعود نفری
  مسئول مرکز آموزشی سلولهای بنیادی برای همه
  23562499
 • خانم فاطمه نوبخت
  کارشناس مرکز آموزشی سلولهای بنیادی برای همه
  23562752-223562754
 • خانم نسترن اصغری
  کارشناس خانه زیست شناسی
  23562753
 • آقای محمدرضا خادم شریف
  مسئول سمعی و بصری
 • آقای امیرحسام گل میرزائی
  کارشناس سایت و استودیو
  23562183

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید