واریکوسل و ناباروری از دیدگاه سلولی – مولکولی و ژنتیک

  • تالیف: دکتر محمدحسین نصراصفهانی، دکتر مرضیه توالیی
  • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
  • نوبت چاپ: اول/1396
  • ویراستار: -
  • شابک: 9-03-8486-600-978
  • سایر مشخصات: -
+ موارد بیشتر - بستن