تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی رحم

  • تالیف: دکتر فیروزه احمدی، زهره رشیدی، مریم جوام
  • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
  • نوبت چاپ: اول/1395
  • ویراستار: -
  • شابک: 8-00-8486-600-978
  • سایر مشخصات: -
+ موارد بیشتر - بستن