راهنمای تشخیص و درمان بیماران با سندرم تخمدان پلیکیستیک

  • تالیف: دکتر اشرف آل‌یاسین، دکتر عباس افالطونیان، دکتر فاطمه اصفهانیان، دکتر مهناز اشرفی، دکتر محمدابراهیم پارسانژاد، دکتر ریحانه پیرجانی، دکتر صدیقه حسینی، دکتر بتول رشیدی، دکتر ساغر صالحپور، دکتر مریم عزیزی، دکتر لعیا فرزدی، دکتر اشرف معینی، دکتر طاهره معدنی، دکتر مهری مشایخی، دکتر آیدا نجفیان
  • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
  • نوبت چاپ: اول/1397
  • ویراستار: -
  • شابک: 4-11-8486-600-978
  • سایر مشخصات: -
  • گردآوری: دکتر مهری مشایخی
    زیرنظر: دکتر اشرف آل‌یاسین

+ موارد بیشتر - بستن